Author Details

Komlev, V. S

Issue Section Title File
Vol 8, No 3 (2013) Articles The study a possibility to use multipotent mesenchymal stromal cells isolated from human gingiva in tissue-engineering construction for periodontal bone repair
Vol 10, No 2 (2015) Articles Some physicochemical and biological characteristics of 3D printed constructions based on sodium alginate and calcium phosphates for bone defects reconstruction
Vol 11, No 4 (2016) Articles Biological activity comparative evaluation of the gene-activated bone substitutes made of octacalcium PHOSPHATE AND PLASMID DNA CARRYING VEGF AND SDF GENES: PART 1 - IN VITRO
Vol 11, No 3 (2016) Articles Biocompatibility and osteoplastic properties of mineral polymer composite materials based on sodium alginate, gelatin, and calcium phosphates intended for 3D-printing of the constructions for bone replacement
Vol 12, No 4 (2017) Articles Biological activity comparative evaluation of the gene-activated bone substitutes made of octacalcium phosphate and plasmid DNA carrying VEGF and SDF genes: part 2 - in vivo
Vol 13, No 4 (2018) Articles Evaluation of the effect of tissue-engineered constructs based on octacalcium phosphate and gingival stromal cells on dental implants osteointegration
Vol 12, No 3 (2017) Articles PERSONALIZIROVANNYE GEN-AKTIVIROVANNYE IMPLANTATY DLYa TKANEVOY INZhENERII: REZUL'TATY PERVOGO EKSPERIMENTA
Vol 12, No 3 (2017) Articles Pul'pa molochnogo zuba kak istochnik mul'tipotentnykh mezenkhimal'nykh kletok dlya regenerativnoy meditsiny
Vol 12, No 3 (2017) Articles DOKLINIChESKIE ISSLEDOVANIYa KOMPOZITsIONNYKh OSTEOPLASTIChESKIKh MATERIALOV, POLUChENNYKh METODOM 3D PEChATI I FUNKTsIONALIZIROVANNYKh ANTIBIOTIKAMI ILI PROTIVOOPUKhOLEVYMI PREPARATAMI
Vol 12, No 3 (2017) Articles FUNKTsIONAL'NO-ORIENTIROVANNYE MINERAL-POLIMERNYE MATERIALY DLYa INZhENERII KOSTNOY TKANI
Vol 12, No 3 (2017) Articles Additivnoe proizvodstvo matriksov dlya tkanevoy inzhenerii
Vol 8, No 4 (2013) Articles Sodium alginate bioresorbable membrane and octacalcium phosphate biomaterial for guided bone regeneration
Vol 16, No 2 (2021) Articles Chondrogenesis induced in vivo by gene-activated hydrogel based on hyaluronic acid and plasmid DNA encoding VEGF
Vol 17, No 3 (2022) Articles Kompozitsionnye materialy na osnove nizkotemperaturnykh fosfatov kal'tsiya dopirovannykh kationami zheleza
Vol 16, No 3 (2021) Articles Non-viral gene transfer in hydrogel matrices with octacalcium phosphate microgranules in optimization of reparative osteogenesis
Vol 15, No 3 (2020) Articles Complex assessment of a plasmid DNA mechanism of action in development of gene-activated materials
Vol 15, No 2 (2020) Articles Regenerative histogenesis in a skeletal muscle defect with local implantation of gene-activated hydrogel based on hyaluronic acid in the experiment
Vol 15, No 1 (2020) Articles Bioresorption and biodegradation of the 3D-printed gene-activated bone substitutes based on octacalcium phosphate
Vol 14, No 2 (2019) Articles EVALUATION OF BIOCOMPATIBILITY AND EFFICIENCY OF PLASMID DNA DELIVERY BY GENE- ACTIVATED HYDROGELS IN VITRO
Vol 17, No 3 (2022) Articles Issledovanie svoystv kostnykh tsementov na osnove sistemy fosfat kal'tsiya-fosfat magniya s antibakterial'nym effektom dlya primeneniya v rekonstruktivnovosstanovitel'noy khirurgii
Vol 17, No 3 (2022) Articles Tsisplatin-soderzhashchiy osteoplasticheskiy material na osnove OKF i bisfosfonata - bioaktivnost' i terapevticheskie svoystva
Vol 17, No 3 (2022) Articles Formirovanie bioaktivnykh keramicheskikh pokrytiy na titanovykh implantakh
Vol 17, No 3 (2022) Articles Razrabotka mineral-polimernykh materialov, prednaznachennykh dlya vosstanovleniya i regeneratsii utrachennykh kostnykh tkaney
Vol 17, No 3 (2022) Articles Vliyanie strukturnykh i fazovykh transformatsiy nizkotemperaturnykh kal'tsiyfosfatnykh soedineniy v modelyakh implantatsii SPF-zhivotnym s normal'nym i izmenennym immunnym statusom in vivo
Vol 17, No 3 (2022) Articles Mikroflyuidnoe ustroystvo dlya izucheniya vospaleniya i remodelirovaniya endoteliya in vitro
Vol 17, No 3 (2022) Articles Razrabotka tkanevykh ekvivalentov na osnove biopolimerov dlya lecheniya diabeticheskikh i troficheskikh porazheniy kozhnykh pokrovov

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies