Author Details

Smirnov, I. V

Issue Section Title File
Vol 11, No 4 (2016) Articles Biological activity comparative evaluation of the gene-activated bone substitutes made of octacalcium PHOSPHATE AND PLASMID DNA CARRYING VEGF AND SDF GENES: PART 1 - IN VITRO
Vol 12, No 4 (2017) Articles Biological activity comparative evaluation of the gene-activated bone substitutes made of octacalcium phosphate and plasmid DNA carrying VEGF and SDF genes: part 2 - in vivo
Vol 12, No 3 (2017) Articles Additivnoe proizvodstvo matriksov dlya tkanevoy inzhenerii
Vol 12, No 3 (2017) Articles Monoklonal'nye antitela protiv endoglina zamedlyayut migratsiyu kletok endoteliya IN VITRO
Vol 15, No 1 (2020) Articles Bioresorption and biodegradation of the 3D-printed gene-activated bone substitutes based on octacalcium phosphate
Vol 15, No S3 (2020) Articles DEPENDENCE OF ANTIGEN-BINDING ACTIVITY AND EFFICIENCY OF RADIONUCLIDES LABELING OF ANTIENDOGLIN MONOCLONAL ANTIBODY UPON ITS CONSTANT REGION
Vol 15, No S3 (2020) Articles MICA AND MICB GENE EXPRESSION IN CULTIVATED CELL LINES
Vol 17, No 3 (2022) Articles Formirovanie bioaktivnykh keramicheskikh pokrytiy na titanovykh implantakh
Vol 17, No 3 (2022) Articles Razrabotka mineral-polimernykh materialov, prednaznachennykh dlya vosstanovleniya i regeneratsii utrachennykh kostnykh tkaney
Vol 17, No 3 (2022) Articles Vliyanie strukturnykh i fazovykh transformatsiy nizkotemperaturnykh kal'tsiyfosfatnykh soedineniy v modelyakh implantatsii SPF-zhivotnym s normal'nym i izmenennym immunnym statusom in vivo

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies