Author Details

Novoseletskaya, E. S

Issue Section Title File
Vol 17, No 3 (2022) Articles Narusheniya gomeostaza zhirovoy tkani pri starenii svyazany s razvitiem insulinorezistentnosti mul'tipotentnykh mezenkhimnykh stromal'nykh kletok
Vol 15, No S3 (2020) Articles MESENCHYMAL STROMAL CELLS AS REGULATORS OF TISSUE REPAIR AND REGENERATION PROCESSES: IMPACT OF NONCODING RNA IN CELL SECRETOME
Vol 15, No S3 (2020) Articles EXTRACELLULAR MATRIX PRODUCED BY MESENCHYMAL STROMAL CELLS PROVIDE MAINTENANCE OF THE STEM CELL PHENOTYPE
Vol 15, No S3 (2020) Articles MECHANISMS OF REGULATION OF STEM CELL DIFFERENTIATION BY THE MESENCHYMAL STROMAL CELL-PRODUCED EXTRACELLULAR MATRIX COMPONENTS
Vol 15, No S3 (2020) Articles EXTRACELLULAR MATRIX AS A COMPONENT OF SENESCENT-ASSOCIATED SECRETORY PHENOTYPE OF SENESCENT MESENCHYMAL STROMAL CELLS
Vol 14, No 3 (2019) Articles CONTRIBUTION OF EXTRACELLULAR MATRIX COMPONENTS PRODUCED BY MESENCHYMAL STROMAL CELLS IN REGULATION OF STEM CELL DIFFERENTIATION
Vol 15, No S3 (2020) Articles DECELLULARIZED EXTRACELLULAR MATRIX PRODUCED BY STROMAL CELLS AS A MODEL OF PROFIBROTIC MICROENVIRONMENT IN VITRO
Vol 17, No 3 (2022) Articles Samoorganizatsiya putem mezenkhimal'noy kondensatsii v kletochnykh plastakh opredelyaet differentsirovochnuyu sud'bu MSK
Vol 17, No 3 (2022) Articles Izuchenie vzaimosvyazey mezhdu biomarkerami nakopleniya senestsentnykh kletok na sistemnom, tkanevom i kletochnom urovnyakh pri starenii
Vol 17, No 3 (2022) Articles Rekonstruktsiya struktury fibroticheskogo fokusa kak modeli dlya otsenki progressirovaniya fibroza in vitro

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies